!!! FLORA OLOMOUC !!!
medzinárodná výstava kvetov
25.4. - 26.4. 2015
Cena za autobus 790 Eur
DOPRAVA: NASIM AUTOBUSOM

!!! KARNEVAL BENATKY !!!
od 13.2. do 15.2. 2015
CENA: DOSP. OSOBA 63 EUR/ OSOBA
DIETA DO 12 r. 53 EUR/ OSOBA
DOPRAVA: NASIM AUTOBUSOM