OBCHODNÉ MENO:    Ing. Antónia Kosorinová ŠKOLTOUR cestovná kancelária
POŠTA:                      CK ŠKOL tour, P.O. BOX 136, 934 01 LEVICE  
KONTAKT:                 tel.: 00421-36 63 171 65, 00421-36 63 333 40, 00421-36 63 333 41,
                                   tel./fax.: 00421-36 62 238 98,
ORANGE:                   tel.:  00421-918 529 879
SÍDLO CK:                 ŠKOL tour CK, Nám. Hrdinov 6/23, LEVICE
STRÁNKA AKTUALIZOVANÁ  21. 11. 2020

Z dôvodu rýchleho vybavenia vašich požiadaviek Vás poprosíme pri mailovej komunikácii napísat Váš telefonický kontakt a adresu (prípadne názov školy)